Miejsce konferencji

15-17.09.2016
HOTEL ANDEL'S BY VIENNA HOUSE**** ... więcej

Aktualności

To już 9. Konferencja "Dni Higieny”. Tematem konferencji będą aktualne zagadnienia związane z epidemiologią, dezynfekcją i kontrolą zakażeń szpitalnych. Chcemy również zapoznać uczestników konferencji z nowymi ... więcej

Informacje o wykładowcach

Naszymi gośćmi honorowymi i jednocześnie wykładowcami będą powszechnie znane autorytety z dziedziny mikrobiologii, higieny i epidemiologii z kraju jak i z zagranicy.

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki

Prof. dr n. med. Krzysztof Bielecki jest lekarzem nie tylko z zawodu, ale i powołania. Ma ponad 50-letnią praktykę lekarską i ponad 40-letni staż chirurgiczny, jest członkiem wielu towarzystw naukowych, przewodniczącym kilku ośrodków dydaktyczno-badawczych. Zaczynał karierę zawodową w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, był ordynatorem Oddziału Chirurgii Szpitala Bielańskiego w Warszawie, ordynatorem i kierownikiem Kliniki Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, konsultantem w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej w Szpitalu Solec, konsultantem–chirurgiem w Specjalistycznym Szpitalu Św.Zofii w Warszawie, Szpitalu w Przasnyszu, w Szpitalu w Żurominie oraz w Szpitalu w Nowym Mieście nad Pilicą. Jest także autorem ponad 250 prac naukowych publikowanych zarówno w czasopismach krajowych (Postępy Nauk Medycznych, Nowa Medycyna, Gastroenterologia Polska, Wiadomości Lekarskie, Proktologia), jak i zagranicznych (Cardiovascular Research, British J. Surgery, Digestive Surgery, Colorectal Diseases).
Pełnił funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii ogólnej, był także członkiem zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich i dwukrotnie przewodniczącym Podkarpackiego Oddziału TChP. Przez dwie kadencje prezesował Polskiemu Klubowi Koloproktologii. Wielokrotnie przebywał na stażach doskonalących w Klinikach na terenie Polski oraz w wielu renomowanych ośrodkach zagranicznych np. w Holandii, Włoszech, Wielkiej Brytanii USA, Niemczech, Czechach, Szwecji.

PD Dr. Friedrich von Rheinbaben 

Studiował Biologię na Rheinische Friedrich-Wilhems University w Bonn, tam również zdobył doktorat w dziedzinie Ludzkiej Wirusologii i Mikrobiologii. W 1987 rozpoczął pracę w Henkel KGaA, gdzie stworzył dział wirusologiczny. W 1999 zdobył habilitację w University of Witten/Herdecke. W latach 2000-2011 pracował w firmie Ecolab jako Technical manager w dziedzinie mikrobiologii/wirusologii oraz w dziale badań i rozwoju higieny. Obecnie pracuje w HygCen laboratorx Group Schwerin (Niemcy)/Bischofshofen (Austria)/Ankara (Turcja) jako Technical Manager działu mikrobiologii i wirusologii. Zajmuje się głównie rynkiem szpitalnym, hotelarskim, tekstylnym, weterynaryjnym oraz higieną żywności.

Dr. Bernhard Meyer

Jako doświadczony naukowiec, od wielu lat jest Menedżerem Wsparcia Mikrobiologicznego w Dziale Badań i Rozwoju firmy Ecolab mieszczącego się w Monheim k/Düsseldorfu w Niemczech. Zasięg pracy Działu Badań i Rozwoju obejmuje teren Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.
Po studiach biologicznych na Uniwersytecie w Bonn w Niemczech ukończył specjalizację z mikrobiologii, uzyskując tytuł naukowy doktora. Przed podjęciem obecnej pracy zajmował kilka stanowisk w dziedzinie mikrobiologii, higieny i zapobiegania zakażeniom, które złożyły się na ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe. Spośród wielu innych był m.in. Liderem Programu Rozwoju Produktu w Dziale Badań i Rozwoju Healthcare. Ponadto w latach 1992–2009 wykładał w Akademii Zdrowia Publicznego w Düsseldorfie w Niemczech. Dr Meyer jest członkiem komisji ds. metod testowych preparatów dezynfekcyjnych w Stowarzyszeniu Higieny Stosowanej w Niemczech. Jest autorem ponad 20 recenzowanych artykułów naukowych i rozdziałów książek z zakresu higieny, mikrobiologii i dezynfekcji.
Zainteresowania naukowe dr Meyera obejmują zapobieganie zakażeniom w ochronie zdrowia ze specjalnym naciskiem na higienę rąk, przygotowanie instrumentarium medycznego i higienę środowiska oraz preparatów dezynfekcyjnych i antyseptyków oraz ich wpływ na zdrowie ludzi.
 

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat

Kierownik Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej w Instytucie "Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka" i członek Rady Naukowej Instytutu, Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych w szpitalu Instytut "Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka". Wchodzi w skład Rady Naukowej Narodowego Instytutu Leków. Jest członkiem Rady Instytutu Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Rzeszowskiego. Współpracowała z kwartalnikiem „Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny”, portalem dla lekarzy mp.pl.

Dr med. Paweł Grzesiowski

Ekspert w dziedzinie profilaktyki i terapii zakażeń, wykładowca akademicki z 25-letnim stażem pracy w szpitalu oraz instytucjach naukowo-badawczych. W latach 1989-1998 – asystent w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, w latach 1999-2010 r. adiunkt, kierownik Zakładu Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych w Narodowym Instytucie Leków w Warszawie. Od 2000 r. konsultant zespołów zakażeń szpitalnych w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych i polityki antybiotykowej, od 2003 r. przewodniczący Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa. Pełni funkcję zastępcy polskiego przedstawiciela w Radzie Zarządzającej Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób, a także sekretarza Pediatrycznego Zespołu Ekspertów Programu Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia. Od 2009 r. założyciel i prezes Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń, inicjuje i wspomaga badania naukowe, realizuje projekty edukacyjne oraz prowadzi działalność leczniczą. Jest autorem lub współautorem ponad 220 naukowych publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu immunologii, szczepień ochronnych, terapii i kontroli zakażeń szpitalnych.

Dr. Torsten Koburger

Studiował Biologię w Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, stypendysta Fulbrighta na University of Virgina, Charlottesville, Virginia, USA. Zdobył doktorat Magna Cum Laude w Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald. Pracował w Instytucie Mikrobiologii Ernst-Moritz-Arndt-University Greifswald. Obecnie General Manager w Hygiene Nord GmbH, Greifswald, Niemcy. Członek DIN Standards Working Committee ''Chemical disinfectants and antiseptics in human medicine''. Autor i współautor licznych publikacji, m. in na temat zakażeń szpitalnych, bezpieczeństwa pacjenta, mikrobiologii, dezynfekcji.

Frank Michael Stuetzle

Po ukończeniu Międzynarodowego Biznesu w Reutlingen University w Niemczech, rozpoczął w 2006 roku pracę jako audytor globalny w Assurance & Business Advisory Services. Po dołączeniu do zespołu Ecolab, a przed objęciem obecnego stanowiska Marketing Director (w Zurychu, Szwajcaria), pracował w działach finansów i marketingu. Bezpośrednio przed obecną rolą pełnił funkcję Segment Leader Environmental Hygiene w dziale Healthcare, będąc odpowiedzialnym za Europę, Bliski Wschód i Afrykę.

Aysegul Altintas

Studiowała Biologię Molekularną, Komórkową i Ewolucyjną w Yale University, USA oraz zdobyła tytuł magistra w dziedzinie Genetyki w Sabanci University w Turcji. W 2013 roku dołączyła do działu Ecolab Healthcare w Turcji, a ostatnio do zespołu marketingu Surgical w Zutphen w Holandii jako Segment Marketing Manager odpowiedzialny za Europę, Bliski Wschód i Afrykę. Zajmuje się głównie procesami przygotowania sali operacyjnej oraz higieną powierzchni w sali operacyjnej.